Babolat-Cup Mittlere Division

28.September 2018 im Sportcenter MaXX

Auftakt in der Mittleren Division im Babolat-Cup. Am Foto Christian Dertina und Herbert Szedenik (Six Pack). Herbert war nach langer Verletzungspause zum ersten mal wieder dabei.

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Six Pack Schlägertrupp 5:1 11:5
Dekillas Vienna Shuttlemasters 4:2 8:5
Hot Shots Sigas 4:2 9:5
Dekillas Federsport 16 3:3 6:6
Hot Shots Schlägertrupp 4:2 9:5
Bad-Rats Federsport 16 2:4 6:9
Sigas Six Pack 1:5 5:10
Hart & Hart Bad-Rats 1:5 2:10
Vienna Shuttlemasters Hart & Hart 5:1 11:3
Spiel Six Pack Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Werner Huber Zach Robert 21 12 15 21 21 10 2 1 1 0
2.E Alex Nohejl Nagl Kristof 16 21 21 13 21 8 2 1 1 0
3.E Jürgen Finkes Sonja Reiterer 21 19 21 17 0 0 2 0 1 0
1.D Jürgen Finkes / Werner Huber Hofbauer Norbert / Robert Schlenz 21 11 17 21 22 20 2 1 1 0
2.D Koudelka Edi / Martin Kutschera Robert Schlenz / Nürnberger Thomas 21 13 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Herbert / Christian Dertina Sonja Reiterer / Nürnberger Thomas 14 21 21 14 10 21 1 2 0 1
Sieger: Six Pack 11 5 5 1Spiel Dekillas Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Martina Szedenik Deusch Christian 17 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.E Gassenbauer Sabine Jörg Taborsky 21 19 21 15 0 0 2 0 1 0
3.E Kraner Klaus Pucher 17 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1.D Martina Szedenik / Reinhard Marth Deusch Christian / Aaron Jiang 21 10 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Robert Jelinek / Gassenbauer Sabine Jörg Taborsky / Aaron Jiang 21 11 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Robert Jelinek / Roland Neumann Pucher / Richard Haubenwallner 18 21 21 15 21 15 2 1 1 0
Sieger: Dekillas 8 5 4 2


Spiel Hot Shots Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Stella Robert Ofner Christian 21 14 21 13 0 0 2 0 1 0
2.E van Linthoudt Ralph Hörmann Peter 14 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.E Nguyen Trung Kirchlechner Alexander 21 13 19 21 21 13 2 1 1 0
1.D Nguyen Trung / Pham Ninh Hörmann Peter / Spitzer Augustine 22 20 21 19 0 0 2 0 1 0
2.D Nguyen Thomas / Tiron Nicoletta Ofner Christian / Ofner Andrea 21 14 14 21 24 26 1 2 0 1
3.D Tiron Nicoletta / Pham Ninh Ofner Andrea / Kirchlechner Alexander 21 16 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Hot Shots 9 5 4 2

Spiel Dekillas Federsport 16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Martina Szedenik Maresch Yannick 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.E Reinhard Marth Pehak Martin 14 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.E Kraner Klaus Shlyapkin Roman 10 21 6 21 0 0 0 2 0 1
1.D Martina Szedenik / Reinhard Marth Pehak Martin / Franek Andreas 21 11 21 15 0 0 2 0 1 0
2.D Robert Jelinek / Gassenbauer Sabine Maresch Yannick / Halb Walter 21 14 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Robert Jelinek / Roland Neumann Shlyapkin Roman / Maier Roman 21 4 21 18 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 6 6 3 3

Spiel Hot Shots Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Stella Robert Zach Robert 21 14 21 13 0 0 2 0 1 0
2.E van Linthoudt Ralph Hofbauer Norbert 21 23 21 19 19 21 1 2 0 1
3.E Nguyen Trung Nagl Kristof 17 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1.D Stella Robert / van Linthoudt Ralph Zach Robert / Sonja Reiterer 21 19 16 21 21 18 2 1 1 0
2.D Nguyen Thomas / Tiron Nicoletta Robert Schlenz / Hofbauer Norbert 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Pham Ninh / Tiron Nicoletta Nürnberger Thomas / Nagl Kristof 21 15 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Hot Shots 9 5 4 2

Spiel Bad-Rats Federsport 16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sreeder Badigam Maresch Yannick 21 17 17 21 21 17 2 1 1 0
2.E Fallmann Andreas Pehak Martin 14 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.E Gruber Martin Shlyapkin Roman 17 21 21 12 18 21 1 2 0 1
1.D Sreeder Badigam / Fallmann Andreas Maresch Yannick / Pehak Martin 21 14 22 24 20 22 1 2 0 1
2.D Hofer Martin / Gruber Martin Shlyapkin Roman / Franek Andreas 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Hofer Martin / Gruber Martin Halb Walter / Maier Roman 21 8 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federsport 16 6 9 2 4


Spiel Sigas Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Ofner Christian Werner Huber 25 23 15 21 13 21 1 2 0 1
2.E Hörmann Peter Alex Nohejl 21 10 17 21 15 21 1 2 0 1
3.E Kirchlechner Alexander Koudelka Edi 15 21 8 21 0 0 0 2 0 1
1.D Ofner Christian / Ofner Andrea Martin Kutschera / Alex Nohejl 21 14 21 18 0 0 2 0 1 0
2.D Ofner Andrea / Spitzer Wilhelm Jürgen Finkes / Christian Dertina 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Kirchlechner Alexander / Hörmann Peter Herbert / Christian Dertina 21 16 13 21 16 21 1 2 0 1
Sieger: Six Pack 5 10 1 5

Spiel Hart & Hart Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Mitch Sreeder Badigam 21 9 22 20 0 0 2 0 1 0
2.E Jose Fallmann Andreas 7 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.E Ryan Hofer Martin 10 21 9 21 0 0 0 2 0 1
1.D Mitch / Natalie Fallmann Andreas / Sreeder Badigam 19 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Tien / Mei Gruber Martin / Gruber Elisabeth 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Glenn / Nicole Gruber Martin / Hofer Martin 8 21 7 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Rats 2 10 1 5

Spiel Vienna Shuttlemasters Hart & Hart 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Deusch Christian Mitch 12 21 21 13 11 21 1 2 0 1
2.E Jörg Taborsky Tien 21 12 16 21 22 20 2 1 1 0
3.E Pucher Jose 21 15 21 7 0 0 2 0 1 0
1.D Richard Haubenwallner / Pucher Natalie / Glenn 21 6 21 5 0 0 2 0 1 0
2.D Xiaoyan Jiang / Deusch Christian Nicole / Ryan 21 4 21 2 0 0 2 0 1 0
3.D Jörg Taborsky / Richard Haubenwallner Mitch / Mei 21 12 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Vienna Shuttlemasters 11 3 5 1