Babolat-Cup Mittlere Division

am 3. Mai 2019 im Sportcenter MaXX

 

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Dekillas Schlägertrupp 4:2 8:4
Spielraum Six Pack 0:6 2:12
Vienna Shuttlemasters Bad-Rats 0:6 5:12
Saitenreisser Federsport 16 1:5 2:11
Hot Shots Bad-Rats 0:6 1:12
Vienna Shuttlemasters Dickhäuter & Co. 5:1 11:3
Dekillas Hot Shots 3:3 7:7
Saitenreisser Schlägertrupp 1:5 3:11
Sigas Spielraum 6:0 12:0
Six Pack Federsport 16 1:5 3:10
Dickhäuter & Co. Sigas 2:4 5:9

Spiel Dekillas Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christoph Joklik Hofbauer Norbert 21 18 21 19 0 0 2 0 1 0
2.E Roland Neumann Nagl Kristof 10 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.E Meli Fric * Robert Schlenz 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Szedenik Martina / Meli Fric * Ebert-Weglehner Roland / Robert Schlenz 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
2.D Szedenik Martina / Roland Neumann Ebert-Weglehner Roland / Nürnberger Thomas 21 18 21 9 0 0 2 0 1 0
3.D Christoph Joklik / Meli Fric * Nagl Kristof / Hofbauer Norbert 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Dekillas 8 4 4 2

Spiel Spielraum Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Ebner Martin Werner Huber 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.E Valentin Hauser Alex Nohejl 15 21 0 21 0 0 0 2 0 1
3.E Manfred Altnöder Jürgen Finkes 12 21 8 21 0 0 0 2 0 1
1.D Valentin Hauser / Alexander Zbauzik Werner Huber / Jürgen Finkes 16 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.D Ebner Martin / Alexander Zbauzik Alex Nohejl / Martin Kutschera 22 24 21 18 14 21 1 2 0 1
3.D Manfred Altnöder / Michael Vizvary Christian Dertina / Martin Kutschera 22 24 21 18 14 21 1 2 0 1
Sieger: Six Pack 2 12 0 6

Spiel Vienna Shuttlemasters Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Deusch Christian Xiu 18 21 21 18 17 21 1 2 0 1
2.E Jörg Taborsky Sreeder Badigam 21 17 7 21 21 23 1 2 0 1
3.E Anita Fobian Hofer Martin 17 21 21 18 16 21 1 2 0 1
1.D Anita Fobian / Truskaller Michael Waseem / Sreeder Badigam 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Jörg Taborsky / Madl Ferenc Hofer Martin / Kriebernig Alexander 21 18 18 21 10 21 1 2 0 1
3.D Truskaller Michael / Madl Ferenc Waseem / Kriebernig Alexander 21 19 12 21 15 21 1 2 0 1
Sieger: Bad-Rats 5 12 0 6

Spiel Saitenreisser Federsport 16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E He Anson Maresch Yannick 15 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2.E Scheifinger Toni Ploiner Christoph 12 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Krawiec Pierre Partoka Karin 17 21 21 18 21 19 2 1 1 0
1.D Zheng Kevin / He Anson Maresch Yannick / Franek Andreas 15 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.D Zheng Kevin / Scheifinger Renate Partoka Karin / Sigwald Christoph 12 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.D Zheng Kevin / Krawiec Pierre Franek Andreas / Sigwald Christoph 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federsport 16 2 11 1 5


Spiel Hot Shots Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E van Linthoudt Ralph Xiu 10 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.E Nguyen Trung Sreeder Badigam 11 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3.E Tiron Nicoletta Kriebernig Alexander 18 21 21 18 12 21 1 2 0 1
1.D Stemeseder Felix / Nguyen Thomas Waseem / Sreeder Badigam 8 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.D Nguyen Trung / Nguyen Thomas Waseem / Kriebernig Alexander 18 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.D van Linthoudt Ralph / Lysgaard Henrik Waseem / Hofer Martin 10 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Rats 1 12 0 6

Spiel Vienna Shuttlemasters Dickhäuter & Co. 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Deusch Christian Wojcik Mario 13 21 21 16 21 12 2 1 1 0
2.E Jörg Taborsky Johannes Lenhart 21 8 21 13 0 0 2 0 1 0
3.E Truskaller Michael Kreuzhuber Stefan 9 21 19 21 21 17 1 2 0 1
1.D Deusch Christian / Anita Fobian Wojcik Mario / Johannes Lenhart 21 17 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Jörg Taborsky / Madl Ferenc Kreuzhuber Stefan / Swierczewska Kasia 21 9 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Madl Ferenc / Truskaller Michael Pelz Alexandra / Swierczewska Kasia 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Vienna Shuttlemasters 11 3 5 1

Spiel Dekillas Hot Shots 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christoph Joklik Lysgaard Henrik 13 21 21 14 17 21 1 2 0 1
2.E Roland Neumann Stemeseder Felix 16 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.E Meli Fric * van Linthoudt Ralph 21 11 21 17 0 0 2 0 1 0
1.D Szedenik Martina / Meli Fric * Stemeseder Felix / Tiron Nicoletta 17 21 21 19 21 19 2 1 1 0
2.D Szedenik Martina / Roland Neumann Nguyen Thomas / Nguyen Trung 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Christoph Joklik / Meli Fric * Tiron Nicoletta / Lysgaard Henrik 14 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3

Spiel Saitenreisser Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E He Anson Hofbauer Norbert 13 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.E Scheifinger Toni Nagl Kristof 21 8 18 21 21 17 2 1 1 0
3.E Krawiec Pierre Robert Schlenz 9 21 21 13 12 21 1 2 0 1
1.D Zheng Kevin / He Anson Ebert-Weglehner Roland / Robert Schlenz 13 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.D Zheng Kevin / Scheifinger Toni Ebert-Weglehner Roland / Nürnberger Thomas 10 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.D Krawiec Pierre / Zheng Kevin Hofbauer Norbert / Nürnberger Thomas 19 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 3 11 1 5

Spiel Sigas Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Möth Markus Ebner Martin 21 14 21 16 0 0 2 0 1 0
2.E Hörmann Peter Valentin Hauser 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
3.E Ofner Christian Manfred Altnöder 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
1.D Ofner Christian / Ofner Andrea Valentin Hauser / Alexander Zbauzik 21 6 21 13 0 0 2 0 1 0
2.D Möth Markus / Spitzer Wilhelm Ebner Martin / Alexander Zbauzik 21 10 21 17 0 0 2 0 1 0
3.D Hörmann Peter / Spitzer Wilhelm Manfred Altnöder / Michael Vizvary 21 11 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Sigas 12 0 6 0


Spiel Six Pack Federsport 16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Werner Huber Maresch Yannick 21 16 15 21 11 21 1 2 0 1
2.E Alex Nohejl Ploiner Christoph 15 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3.E Jürgen Finkes Partoka Karin 6 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1.D Jürgen Finkes / Christian Dertina Maresch Yannick / Partoka Karin 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Alex Nohejl / Martin Kutschera Franek Andreas / Sigwald Christoph 21 14 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Christian Dertina / Martin Kutschera Franek Andreas / Ploiner Christoph 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federsport 16 3 10 1 5

Spiel Dickhäuter & Co. Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wojcik Mario Hörmann Peter 19 21 21 23 0 0 0 2 0 1
2.E Johannes Lenhart Ofner Christian 16 21 23 21 13 21 1 2 0 1
3.E Kreuzhuber Stefan Ofner Christian 10 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Swierczewska Kasia / Johannes Lenhart Möth Markus / Ofner Andrea 12 21 22 20 21 0 2 1 1 0
2.D Wojcik Mario / Pelz Alexandra Hörmann Peter / Spitzer Wilhelm 21 14 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Kreuzhuber Stefan / Pelz Alexandra Ofner Christian / Ofner Andrea 12 21 7 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Sigas 5 9 2 4