Babolat-Cup Hauptbewerb

am 29. März 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Wintin Young Guns 4:2 9:6
Bad-Mintons Penguasaan 0:6 3:12
Duracells Nanashi 3:3 7:6
Cinghiali Wintin 5:1 10:6
Penguasaan Panasha 4:2 8:6
Young Guns Panasha 3:3 7:8
Nanashi federation 4:2 8:5
Duracells Cinghiali 2:4 4:9
federation Bad-Mintons 4:2 9:5

Spiel Wintin Young Guns 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Rybska Veronika Xin Lü 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.E Amar Gerhard Sundara Jason 24 22 21 10 0 0 2 0 1 0
3.E Swoboda Susanne Sattler Markus 21 5 10 21 18 21 1 2 0 1
1.D Woletz Werner / Amar Gerhard Zhang Yuning / Sundara Justin 21 9 21 6 0 0 2 0 1 0
2.D Rybska Veronika / Georg WALTER Sundara Jason / Zhang Yuning 14 21 21 19 21 11 2 1 1 0
3.D Woletz Werner / Georg WALTER Tao Michael / Sattler Markus 22 20 9 21 21 16 2 1 1 0
Sieger: Wintin 9 6 4 2

Spiel Bad-Mintons Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Fallmann Andreas Koller Alexander 21 15 17 21 17 21 1 2 0 1
2.E Jakob Eschwe Deusch Christian 15 21 5 21 0 0 0 2 0 1
3.E Christian Menzinger Marek Stefan 12 21 21 17 19 21 1 2 0 1
1.D Fallmann Andreas / Günther Frank Wong Alexander / Koller Alexander 13 21 21 17 15 21 1 2 0 1
2.D Günther Frank / Christian Menzinger Wong Alexander / Vokroj Katharina 17 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.D Günther Frank / Eschwé David Marek Stefan / Vokroj Katharina 0 21 0 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan 3 12 0 6

Spiel Duracells Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wess Daniel Peter Danecek 21 18 23 21 0 0 2 0 1 0
2.E Petschnek Peter Andreas Mandler 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.E Todt Peter Peter Vostry 21 15 16 21 16 21 1 2 0 1
1.D Wess Daniel / Rasmussen Kristian Peter Danecek / Robert Kaiser 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
2.D Todt Peter / Petschnek Peter Robert Kaiser / Michael Smutny 15 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.D Rasmussen Kristian / Schaub Malou Michael Smutny / Kainbacher Gerhard 21 18 21 14 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 6 3 3

Spiel Cinghiali Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Iqbal Javed Rybska Veronika 10 21 21 18 21 18 2 1 1 0
2.E Unger Joachim Woletz Werner 17 21 21 6 21 8 2 1 1 0
3.E Svoboda Alex Amar Gerhard 21 17 21 10 0 0 2 0 1 0
1.D Svoboda Alex / Ebert-Weglehner Roland Rybska Veronika / Swoboda Susanne 21 12 12 21 21 13 2 1 1 0
2.D Unger Joachim / Humer Lisa Woletz Werner / Georg WALTER 20 22 20 22 0 0 0 2 0 1
3.D Humer Lisa / Ebert-Weglehner Roland Swoboda Susanne / Georg WALTER 24 22 15 21 21 16 2 1 1 0
Sieger: Cinghiali 10 6 5 1

Spiel Penguasaan Panasha 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Koller Alexander Nahrebecki Dariusz 20 22 14 21 0 0 0 2 0 1
2.E Deusch Christian Zihao Zhai 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
3.E Marek Stefan Zhao Yue 21 19 21 12 0 0 2 0 1 0
1.D Wong Alexander / Koller Alexander Wu Kenny / Li Kaiyue 21 13 13 21 21 13 2 1 1 0
2.D Wong Alexander / Deusch Christian Li Kaiyue / Lao Mai 21 12 13 21 21 15 2 1 1 0
3.D Marek Stefan / Vokroj Katharina Wu Kenny / Lao Mai 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan 8 6 4 2

Spiel Young Guns Panasha 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Xin Lü Nahrebecki Dariusz 21 14 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Tao Michael Zihao Zhai 22 24 10 21 0 0 0 2 0 1
3.E Sattler Markus Zhao Yue 20 22 21 11 21 13 2 1 1 0
1.D Xin Lü / Zhang Yuning Nahrebecki Dariusz / Wu Kenny 21 16 20 22 13 21 1 2 0 1
2.D Sundara Jason / Tao Michael Lao Mai / Wu Kenny 14 21 21 17 23 21 2 1 1 0
3.D Sundara Jason / Sundara Justin Li Kaiyue / Zhao Yue 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 8 3 3

Spiel Nanashi federation 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Peter Danecek Schneider Norbert 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
2.E Andreas Mandler Edgar Klammer 7 21 21 18 21 18 2 1 1 0
3.E Peter Vostry Zemann-Schälss Arnold 9 21 8 21 0 0 0 2 0 1
1.D Peter Danecek / Robert Kaiser Schumacher Jan * / Zemann-Schälss Arnold 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.D Michael Smutny / Kainbacher Gerhard Bäuerle Tobias / Schneider Norbert 21 9 21 13 0 0 2 0 1 0
3.D Kainbacher Gerhard / Yukiko Sakabe Bäuerle Regina / Edgar Klammer 21 16 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Nanashi 8 5 4 2

Spiel Duracells Cinghiali 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wess Daniel Iqbal Javed 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.E Petschnek Peter Unger Joachim 26 28 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Todt Peter Svoboda Alex 14 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Rasmussen Kristian / Wess Daniel Unger Joachim / Ebert-Weglehner Roland 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Schaub Malou / Petschnek Peter Humer Lisa / Ebert-Weglehner Roland 21 19 25 27 21 19 2 1 1 0
3.D Schaub Malou / Rasmussen Kristian Iqbal Javed / Svoboda Alex 21 15 22 20 0 0 2 0 1 0
Sieger: Cinghiali 4 9 2 4

Spiel federation Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Schneider Norbert Fallmann Andreas 18 21 6 21 0 0 0 2 0 1
2.E Edgar Klammer Jakob Eschwe 9 21 21 13 14 21 1 2 0 1
3.E Zemann-Schälss Arnold Christian Menzinger 21 13 22 20 0 0 2 0 1 0
1.D Schneider Norbert / Schumacher Jan * Günther Frank / Fallmann Andreas 15 21 21 13 21 16 2 1 1 0
2.D Edgar Klammer / Zemann-Schälss Arnold Christian Menzinger / Günther Frank 21 14 21 12 0 0 2 0 1 0
3.D Schumacher Jan * / Bäuerle Regina Günther Frank / Eschwé David 21 17 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: federation 9 5 4 2