Babolat-Cup Mittlere Division A & B

22. November 2019 im Sportcenter MaXX


Tabelle mit allen Spielen vom 22.11.2019

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Adlers Team Fliegende Federn 5:1 11:2
Federation Vienna Shuttlemasters 4:2 10:6
Racketeers Bisons 2:4 5:9
Dickhäuter & Co. Vienna Shuttle Rocks 2:4 6:8
Saitenreisser FC FC 2:4 4:8
Bad-Rats Six Pack 4:2 8:5
FC FC Adlers Team 6:0 12:1
Saitenreisser Racketeers 4:2 8:5
Federation Six Pack 4:2 9:6
Bisons Dickhäuter & Co. 3:3 7:7
Fliegende Federn Vienna Shuttle Rocks 0:6 0:12
Bad-Rats Vienna Shuttlemasters 6:0 12:1Spiel Adlers Team Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Baron Schilberg Johannes 22 20 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Jajkowicz Wojciech Kohls Peter 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
3.E Rowny Franz Jud 13 21 21 19 14 21 1 2 0 1
1.D Weissenberger Daniela / Jajkowicz Wojciech Chen Johannes / Schabel Roswitha 21 9 21 17 0 0 2 0 1 0
2.D Baron / Rowny Chen Johannes / Glauninger Michaela 21 9 23 21 0 0 2 0 1 0
3.D Weissenberger Daniela / Szawek Schabel Roswitha / Glauninger Michaela 21 7 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Adlers Team 11 2 5 1

Spiel Federation Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Engelbert Tomes Jörg Taborsky 21 19 25 23 0 0 2 0 1 0
2.E Edgar Klammer Florian Haid 15 21 21 9 18 21 1 2 0 1
3.E Edlacher Tanja Aaron Jiang 21 12 21 8 0 0 2 0 1 0
1.D Bäuerle Regina / Schneider Norbert Madl Ferenc / Richard Haubenwallner 21 16 16 21 21 19 2 1 1 0
2.D Edgar Klammer / Schneider Norbert Jörg Taborsky / Madl Ferenc 21 18 16 21 21 16 2 1 1 0
3.D Bäuerle Regina / Edlacher Tanja Truskaller Michael / Aaron Jiang 17 21 21 11 13 21 1 2 0 1
Sieger: Federation 10 6 4 2


Spiel Racketeers Bisons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Boulbes Guillaume Swierczewski Marek 17 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.E Santler Helmuth Michalski Piotr 15 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Kleewein Johanna Michalski Andrzej 19 21 22 20 18 21 1 2 0 1
1.D Baier Jürgen / Boulbes Guillaume Kowalik Sebastian / Mehrt Michal 21 15 21 11 0 0 2 0 1 0
2.D Baier Jürgen / Kronberger Markus Swierczewski Marek / Ziolkowski Marek 21 18 21 23 21 19 2 1 1 0
3.D Kleewein Johanna / Santler Helmuth Michalski Piotr / Ziolkowski Martin 13 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bisons 5 9 2 4

Spiel Dickhäuter & Co. Vienna Shuttle Rocks 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wojcik Mario Rupp Michael 21 16 14 21 18 21 1 2 0 1
2.E Gerald Max Kuntschnig Franz 3 21 21 18 21 23 1 2 0 1
3.E Pfeifer Andreas Kalinka Silvia 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
1.D Wojcik Mario / Johannes Lenhart Sentosa Ryan / Kalinka Silvia 21 17 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Gerald Max / Johannes Lenhart Rupp Michael / Eskandari Farshid 19 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.D Pelz Alexandra / Golaszewski Peter Wolska-Ogrodnik Barbara / Kalinka Dietmar 9 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Vienna Shuttle Rocks 6 8 2 4

Spiel Saitenreisser FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E He Anson Rädle Bernd 21 14 21 13 0 0 2 0 1 0
2.E Wolf Felix Kuchler Roland 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Oberweger Roland Stoisser Thomas 21 9 21 9 0 0 2 0 1 0
1.D Sabbir Alam / He Anson Rädle Bernd / Stöger Reinhard 7 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.D Rakowitz Carina / Oberweger Roland Kuchler Roland / Stöger Reinhard 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.D Sabbir Alam / Wolf Felix Kislyakova Kristina / Stoisser Thomas 8 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: FC FC 4 8 2 4

Spiel Bad-Rats Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sreeder Badigam Huber Werner 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.E Fallmann Andreas Nohejl Alex 21 6 21 15 0 0 2 0 1 0
3.E Kriebernig Alexander Finkes Jürgen 19 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1.D Fallmann Andreas / Sreeder Badigam Dertina Christian / Kutschera Martin 21 9 21 18 0 0 2 0 1 0
2.D Kriebernig Alexander / Mattausch Barbara Koudelka Edi / Clausen Andreas 21 12 13 21 21 14 2 1 1 0
3.D Mattausch Barbara / Adrian Albert / Clausen Andreas 21 17 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bad-Rats 8 5 4 2Spiel FC FC Adlers Team 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Rädle Bernd Jajkowicz Wojciech 21 11 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Kuchler Roland Baran Slawomir 21 10 21 13 0 0 2 0 1 0
3.E Stoisser Thomas Szawek 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Rädle Bernd / Stöger Reinhard Weissenberger Daniela / Jajkowicz Wojciech 21 12 21 18 0 0 2 0 1 0
2.D Kuchler Roland / Stöger Reinhard Rowny Jaroslaw / Baran Slawomir 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Kislyakova Kristina / Stoisser Thomas Rowny / Szawek 27 29 21 13 21 13 2 1 1 0
Sieger: FC FC 12 1 6 0

Spiel Saitenreisser Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E He Anson Boulbes Guillaume 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
2.E Wolf Felix Kronberger Markus 22 20 21 5 0 0 2 0 1 0
3.E Oberweger Roland Santler Helmuth 23 21 21 17 0 0 2 0 1 0
1.D He Anson / Sabbir Alam Baier Jürgen / Boulbes Guillaume 12 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Rakowitz Carina / Oberweger Roland Baier Jürgen / Kronberger Markus 18 21 5 21 0 0 0 2 0 1
3.D Wolf Felix / Sabbir Alam Santler Helmuth / Kleewein Johanna 14 21 21 18 21 19 2 1 1 0
Sieger: Saitenreisser 8 5 4 2

Spiel Federation Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Engelbert Tomes Huber Werner 21 18 18 21 22 20 2 1 1 0
2.E Schneider Norbert Nohejl Alex 21 17 16 21 16 21 1 2 0 1
3.E Edlacher Tanja Finkes Jürgen 21 17 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Engelbert Tomes / Edlacher Tanja Kutschera Martin / Dertina Christian 21 9 21 7 0 0 2 0 1 0
2.D Schneider Norbert / Edgar Klammer Koudelka Edi / Clausen Andreas 18 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.D Bäuerle Regina / Edgar Klammer Szedenik Herbert / Dertina Christian 17 21 21 16 21 12 2 1 1 0
Sieger: Federation 9 6 4 2Spiel Bisons Dickhäuter & Co. 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Michalski Piotr Wojcik Mario 14 21 21 19 17 21 1 2 0 1
2.E Michalski Andrzej Gerald Max 21 18 21 12 0 0 2 0 1 0
3.E Mehrt Michal Pfeifer Andreas 7 21 8 21 0 0 0 2 0 1
1.D Ziolkowski Martin / Michalski Andrzej Wojcik Mario / Johannes Lenhart 11 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2.D Swierczewski Marek / Ziolkowski Marek Pelz Alexandra / Johannes Lenhart 18 21 22 20 21 19 2 1 1 0
3.D Swierczewski Marek / Kowalik Sebastian Golaszewski Peter / Pfeifer Andreas 21 14 21 10 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 7 3 3

Spiel Fliegende Federn Vienna Shuttle Rocks 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Schilberg Johannes Rupp Michael 13 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.E Kohls Peter Sentosa Ryan 10 21 7 21 0 0 0 2 0 1
3.E Franz Jud Kuntschnig Franz 22 24 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Chen Johannes / Glauninger Michaela Rupp Michael / Eskandari Farshid 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Franz Jud / Schabel Roswitha Sentosa Ryan / Wolska-Ogrodnik Barbara 20 22 5 21 0 0 0 2 0 1
3.D Schabel Roswitha / Glauninger Michaela Kalinka Dietmar / Wolska-Ogrodnik Barbara 20 22 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Vienna Shuttle Rocks 0 12 0 6

Spiel Bad-Rats Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sreeder Badigam Florian Haid 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
2.E Fallmann Andreas Truskaller Michael 21 8 21 8 0 0 2 0 1 0
3.E Adrian Richard Haubenwallner 21 9 21 9 0 0 2 0 1 0
1.D Fallmann Andreas / Sreeder Badigam Florian Haid / Truskaller Michael 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
2.D Kriebernig Alexander / Mattausch Barbara Aaron Jiang / Richard Haubenwallner 21 16 21 11 0 0 2 0 1 0
3.D Adrian / Mattausch Barbara Jörg Taborsky / Madl Ferenc 12 21 21 14 21 12 2 1 1 0
Sieger: Bad-Rats 12 1 6 0