Babolat-Cup 1 Division

am 24. Januar 2020 im Sportcenter Maxx

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Bad-Rats Bad-Mintons 1:5 5:10
Goodminton Duracells 5:1 10:4
Wintin Cinghiali 0:6 1:12
Duracells Nanashi 3:3 8:9
Federation Sigas 3:3 6:6
Bad-Rats Sigas 5:1 10:3
Wintin Nanashi 5:1 11:4
Federation Bad-Mintons 3:3 7:8
Cinghiali Goodminton 2:4 5:8Spiel Bad-Rats Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sreeder Badigam Vasina Christian 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.E Hofer Martin Möderndorfer Gerd 21 5 21 11 0 0 2 0 1 0
3.E Chenui Menzinger Christian 16 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1.D Sreeder Badigam / Chenui Frank Günther / Möderndorfer Gerd 21 12 19 21 18 21 1 2 0 1
2.D Mattausch Barbara / Hofer Martin Eschwé Jakob / Frank Günther 21 18 19 21 17 21 1 2 0 1
3.D Mattausch Barbara / Chenui Menzinger Christian / Eschwé David 21 12 16 21 18 21 1 2 0 1
Sieger: Bad-Mintons 5 10 1 5


Spiel Goodminton Duracells 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Blüml Christoph * Grasmück Philipp 20 22 21 17 21 12 2 1 1 0
2.E Maresch Yannick Todt Peter 21 15 21 3 0 0 2 0 1 0
3.E Ploiner Christoph Holzinger 21 8 21 13 0 0 2 0 1 0
1.D Blüml Christoph * / Pehak Martin Schaub Malou / Holzinger 21 14 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Maresch Yannick / Pehak Martin Schaub Malou / Steinbichler Karin 16 21 21 18 21 13 2 1 1 0
3.D Wenda Alex / Ploiner Christoph Grasmück Philipp / Steinbichler Karin 14 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Goodminton 10 4 5 1


Spiel Wintin Cinghiali 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Rybska Veronika Genin Nicolas 19 21 21 23 0 0 0 2 0 1
2.E Amar Gerhard Svoboda Alex 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Woletz Werner Kang Willi 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1.D Georg WALTER / Woletz Werner Ebert-Weglehner Roland / Sundara Jason 19 21 21 23 0 0 0 2 0 1
2.D Amar Gerhard / Rybska Veronika Sundara Jason / Genin Nicolas 21 12 16 21 17 21 1 2 0 1
3.D Georg WALTER / Swoboda Susanne Ebert-Weglehner Roland / Svoboda Alexl 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Cinghiali 1 12 0 6

 


 

Spiel Duracells Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Grasmück Philipp Danecek Peter 21 15 20 22 21 14 2 1 1 0
2.E Todt Peter Andreas Mandler 17 21 21 18 21 13 2 1 1 0
3.E Holzinger Vostry Peter 22 20 20 22 24 26 1 2 0 1
1.D Steinbichler Karin / Holzinger Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa 15 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Steinbichler Karin / Grasmück Philipp Kainbacher Gerhard / Sakabe Yuki 15 21 21 18 21 13 2 1 1 0
3.D Schaub Malou / Todt Peter Kaiser Robert / Leithner Rudolf 16 21 21 16 14 21 1 2 0 1
Unentschieden 8 9 3 3

 

Spiel Federation Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Engelbert Tomes Hörmann Peter 21 16 28 26 0 0 2 0 1 0
2.E Schneider Norbert Ofner Christian 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.E Edlacher Tanja Robert Weber 21 13 21 5 0 0 2 0 1 0
1.D Schneider Norbert / Bäuerle Regina Ofner Christian / Ofner Andrea 9 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Engelbert Tomes / Edlacher Tanja Hörmann Peter / Jungmichel Nicole 21 6 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Karrer Norbert / Bäuerle Regina Robert Weber / Höfner Christian 18 21 22 24 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 6 3 3

 


Spiel Bad-Rats Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sreeder Badigam Hörmann Peter 22 20 15 21 21 18 2 1 1 0
2.E Fallmann Andreas Ofner Christian 0 21 0 21 0 0 0 2 0 1
3.E Mattausch Barbara Robert Weber 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
1.D Sreeder Badigam / Fallmann Andreas Robert Weber / Ofner Andrea 21 10 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Hofer Martin / Mattausch Barbara Hörmann Peter / Höfner Christian 21 10 21 12 0 0 2 0 1 0
3.D Hofer Martin / Chenui Ofner Christian / Jungmichel Nicole 21 9 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bad-Rats 10 3 5 1

 


Spiel Wintin Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Rybska Veronika Danecek Peter 21 16 22 24 21 13 2 1 1 0
2.E Amar Gerhard Andreas Mandler 21 18 21 17 0 0 2 0 1 0
3.E Woletz Werner Vostry Peter 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Woletz Werner / Georg WALTER Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa 21 8 19 21 18 21 1 2 0 1
2.D Swoboda Susanne / Georg WALTER Danecek Peter / Kaiser Robert 21 15 15 21 21 16 2 1 1 0
3.D Rybska Veronika / Swoboda Susanne Andreas Mandler / Leithner Rudolf 23 21 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Wintin 11 4 5 1


Spiel Federation Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Engelbert Tomes Vasina Christian 21 12 21 16 0 0 2 0 1 0
2.E Schneider Norbert Möderndorfer Gerd 21 18 18 21 20 22 1 2 0 1
3.E Edlacher Tanja Menzinger Christian 21 15 26 28 21 15 2 1 1 0
1.D Engelbert Tomes / Edlacher Tanja Frank Günther / Möderndorfer Gerd 21 23 21 14 21 12 2 1 1 0
2.D Schneider Norbert / Karrer Norbert Eschwé David / Frank Günther 6 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3.D Karrer Norbert / Bäuerle Regina Eschwé Jakob / Menzinger Christian 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 8 3 3


Spiel Cinghiali Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Genin Nicolas Gerstl Mario * 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.E Svoboda Alex Wenda Alex 21 14 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E Kang Willi Ploiner Christoph 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Genin Nicolas / Ebert-Weglehner Roland Gerstl Mario * / Pehak Martin 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Sundara Jason / Kang Willi Maresch Yannick / Pehak Martin 13 21 21 17 13 21 1 2 0 1
3.D Svoboda Alex / Ebert-Weglehner Roland Maresch Yannick / Franek Andreas 21 14 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 5 8 2 4