Babolat-Cup Qualifiers

23. November 2018 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Go Badminton Federleicht 3:3 8:8
Saitenreisser FC FC 0:6 3:12
Penguasaan 21 On Bad Mints 6:0 12:1
Kleine Panditen Hart & Hart 2:4 4:9
Flying Rackets Vienna Shuttlemasters II 3:3 6:7
Rasers Hart & Hart 2:4 4:8
Vienna Shuttlemasters II Penguasaan 21 4:2 8:5
Racketeers Fliegende Federn 5:1 10:4
Rasers Kleine Panditen 3:3 6:7
FC FC Federleicht 2:4 5:9
Go Badminton Flying Rackets 5:1 11:3
Fliegende Federn On Bad Mints 6:0 12:0
Racketeers Saitenreisser 5:1 10:3

Spiel Go Badminton Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nguyen Andy Mader Niki 13 21 21 19 21 12 2 1 1 0
2.E Rumiko Stasiuk Künzel Veronika 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Yuko Nakai Brodtrager Hannes 15 21 26 24 18 21 1 2 0 1
1.D Nguyen Andy / Nguyen Mimi Mader Niki / Pfeffer Walter 22 20 21 9 0 0 2 0 1 0
2.D Pham Ninh / Raidl Phuong Künzel Veronika / Brodtrager Hannes 21 15 17 21 12 21 1 2 0 1
3.D Yuko Nakai / Nguyen Mimi Erhard Brigitte / Pfeffer Walter 21 16 10 21 21 16 2 1 1 0
Unentschieden 8 8 3 3


Spiel Saitenreisser FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E He Anson Stoisser Thomas 21 13 15 21 15 21 1 2 0 1
2.E Oberweger Roland Schaller Fabian 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.E Krawiec Pierre Stöger Reinhard 19 21 21 16 12 21 1 2 0 1
1.D He Anson / Oberweger Roland Stöger Eduard / Schaller Fabian 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Krawiec Pierre / Scheifinger Toni Stoisser Thomas / Kislyakova Kristina 21 12 14 21 15 21 1 2 0 1
3.D Zheng Kevin / Scheifinger Toni Schaller Fabian / Kislyakova Kristina 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: FC FC 3 12 0 6

Spiel Penguasaan 21 On Bad Mints 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Vokroj Rene Stefan Vorhemus 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
2.E Toifl Alois Daniel Raithoher 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
3.E Vokroj Katharina David Lackner 19 21 21 18 21 8 2 1 1 0
1.D Toifl Alois / Vokroj Katharina Daniel Raithoher / M. Hüller 21 13 21 6 0 0 2 0 1 0
2.D Young Gerald / Vokroj Rene Stefan Vorhemus / M. Hüller 26 24 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Joelly Marlies / Joelly Niclas Barbara Hüller / David Lackner 25 23 24 22 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan 21 12 1 6 0

Spiel Kleine Panditen Hart & Hart 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Halbauer Daniel Mitch 11 21 6 21 0 0 0 2 0 1
2.E Laaber Peter Tien 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Laaber Alex Jose 9 21 8 21 0 0 0 2 0 1
1.D Nguyen Michael / Laaber Peter Mitch / Jose 21 17 18 21 21 0 2 1 1 0
2.D Kischkis Dennis / Kiefer Enea Tien / Tran Theresa 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.D Laaber Alex / Kiefer Enea Glenn / Ryan 21 9 21 6 0 0 2 0 1 0
Sieger: Hart & Hart 4 9 2 4

Spiel Flying Rackets Vienna Shuttlemasters II 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Andreas Mandler Pucher Andreas 21 14 21 16 0 0 2 0 1 0
2.E Joachim Fassl Truskaller Michael 21 9 21 11 0 0 2 0 1 0
3.E Spitzer Wilhelm Madl Ferenc 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1.D Joachim Fassl / Spitzer Wilhelm Deusch Christian / Madl Ferenc 16 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.D Andreas Mandler / Martin List Pucher Andreas / Richard Haubenwallner 15 21 21 10 21 12 2 1 1 0
3.D Martin List / Erich Wagner Richard Haubenwallner / Truskaller Michael 14 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3

Spiel Rasers Hart & Hart 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Magrutsch Christian Mitch 13 21 6 21 0 0 0 2 0 1
2.E Jellen Andreas Tien 15 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.E Feuchtinger Alex Jose 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Kainz Ludwig / Raser Erika Mitch / Jose 19 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.D Magrutsch Christian / Jellen Andreas Tien / Tran Theresa 12 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Kainz Ludwig / Feuchtinger Alex Glenn / Ryan 21 4 21 9 0 0 2 0 1 0
Sieger: Hart & Hart 4 8 2 4


Spiel Vienna Shuttlemasters II Penguasaan 21 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Pucher Andreas Vokroj Rene 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
2.E Truskaller Michael Toifl Alois 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.E Madl Ferenc Vokroj Katharina 21 11 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Pucher Andreas / Madl Ferenc Vokroj Katharina / Vokroj Rene 23 21 16 21 21 17 2 1 1 0
2.D Deusch Christian / Truskaller Michael Wong Alexander / Joelly Niclas 20 22 16 21 0 0 0 2 0 1
3.D Deusch Christian / Richard Haubenwallner Young Gerald / Joelly Marlies 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Vienna Shuttlemasters II 8 5 4 2

Spiel Racketeers Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Boulbes Guillaume Bauer Thomas 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.E Seyfried Richard Frank Dominik 21 7 16 21 21 8 2 1 1 0
3.E Kleewein Johanna Schilberg Johannes 21 9 21 15 0 0 2 0 1 0
1.D Baier Jürgen / Seyfried Richard Bauer Thomas / Glauninger Michaela 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
2.D Santler Helmuth / Pils Hannes Schabel Roswitha / Franz Jud 21 13 18 21 21 17 2 1 1 0
3.D Kleewein Johanna / Santler Helmuth Chen Johannes / Kohls Peter 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Racketeers 10 4 5 1

Spiel Rasers Kleine Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Magrutsch Christian Halbauer Daniel 14 21 24 26 0 0 0 2 0 1
2.E Feuchtinger Alex Nguyen Michael 21 12 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E Raser Erika Laaber Peter 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Jellen Andreas / Feuchtinger Alex Halbauer Daniel / Nguyen Michael 17 21 23 25 0 0 0 2 0 1
2.D Kainz Ludwig / Raser Erika Kischkis Dennis / Kiefer Enea 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Kainz Ludwig / Magrutsch Christian Laaber Peter / Laaber Alex 21 12 16 21 21 18 2 1 1 0
Unentschieden 6 7 3 3


Spiel FC FC Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Stoisser Thomas Mader Niki 19 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.E Affenzeller Thomas Künzel Veronika 10 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3.E Fellner Fabian Brodtrager Hannes 11 21 22 20 12 21 1 2 0 1
1.D Stoisser Thomas / Stöger Reinhard Mader Niki / Künzel Veronika 9 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Affenzeller Thomas / Kislyakova Kristina Brodtrager Hannes / Pfeffer Walter 21 19 17 21 21 17 2 1 1 0
3.D Stöger Reinhard / Fellner Fabian Pfeffer Walter / Erhard Brigitte 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federleicht 5 9 2 4

Spiel Go Badminton Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nguyen Andy Andreas Mandler 21 9 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Yuko Nakai Joachim Fassl 21 19 16 21 21 17 2 1 1 0
3.E Rumiko Stasiuk Martin List 21 18 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Nguyen Andy / Raidl Phuong Spitzer Wilhelm / Erich Wagner 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
2.D Pham Ninh / Raidl Phuong Spitzer Wilhelm / Andreas Mandler 17 21 21 16 17 21 1 2 0 1
3.D Rumiko Stasiuk / Nguyen Mimi Martin List / Erich Wagner 21 16 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Go Badminton 11 3 5 1

Spiel Fliegende Federn On Bad Mints 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Bauer Thomas Stefan Vorhemus 21 16 21 9 0 0 2 0 1 0
2.E Frank Dominik Barbara Hüller 21 9 21 11 0 0 2 0 1 0
3.E Kohls Peter M. Hüller 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Chen Johannes / Franz Jud David Lackner / M. Hüller 21 11 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Glauninger Michaela / Franz Jud Stefan Vorhemus / Barbara Hüller 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Schilberg Johannes / Schabel Roswitha David Lackner / Daniel Raithoher 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Fliegende Federn 12 0 6 0


Spiel Racketeers Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Boulbes Guillaume He Anson 21 15 21 11 0 0 2 0 1 0
2.E Santler Helmuth Oberweger Roland 22 20 8 21 22 20 2 1 1 0
3.E Pils Hannes Scheifinger Toni 7 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1.D Baier Jürgen / Boulbes Guillaume He Anson / Oberweger Roland 21 15 21 12 0 0 2 0 1 0
2.D Pils Hannes / Seyfried Richard Scheifinger Toni / Krawiec Pierre 22 20 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Baier Jürgen / Kleewein Johanna Krawiec Pierre / Zheng Kevin 21 10 22 20 0 0 2 0 1 0
Sieger: Racketeers 10 3 5 1