Babolat-Cup Mittlere Division

am 5. April 2019 im Sportcenter MaXX

 

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Dekillas Bad-Rats 4:2 9:6
Dekillas Sigas 4:2 9:5
Hot Shots Six Pack 4:2 9:5
Hot Shots Vienna Shuttlemasters 4:2 8:4
Schlägertrupp Bad-Rats 4:2 9:5
Sigas Schlägertrupp 5:1 10:5
Vienna Shuttlemasters Federsport 16 5:1 10:4

Spiel Dekillas Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Szedenik Martina Fallmann Andreas 21 15 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Roland Neumann Kriebernig Alexander 17 21 21 19 17 21 1 2 0 1
3.E Meli Fric * Hofer Martin 17 21 22 20 21 17 2 1 1 0
1.D Szedenik Martina / Reinhard Marth Gruber Martin / Hofer Martin 14 21 21 18 21 18 2 1 1 0
2.D Robert Jelinek / Meli Fric * Sreeder Badigam / Fallmann Andreas 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.D Robert Jelinek / Roland Neumann Schluschanek Manfred / Gruber Martin 21 12 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Dekillas 9 6 4 2


Spiel Dekillas Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Szedenik Martina Hörmann Peter 21 17 19 21 19 21 1 2 0 1
2.E Roland Neumann Ofner Christian 19 21 6 21 0 0 0 2 0 1
3.E Meli Fric * Kirchlechner Alexander 21 14 21 8 0 0 2 0 1 0
1.D Szedenik Martina / Reinhard Marth Ofner Christian / Ofner Andrea 16 21 21 8 22 20 2 1 1 0
2.D Robert Jelinek / Meli Fric * Robert Weber / Spitzer Augustine 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
3.D Robert Jelinek / Roland Neumann Spitzer Augustine / Hörmann Peter 21 10 22 20 0 0 2 0 1 0
Sieger: Dekillas 9 5 4 2

Spiel Hot Shots Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Lysgaard Henrik Werner Huber 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E van Linthoudt Ralph Christian Dertina 19 21 21 17 21 18 2 1 1 0
3.E Nguyen Trung Stefan Stagl 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
1.D Lysgaard Henrik / Nguyen Trung Werner Huber / Martin Kutschera 21 13 21 16 0 0 2 0 1 0
2.D van Linthoudt Ralph / Nguyen Thomas Martin Kutschera / Koudelka Edi 15 21 21 14 11 21 1 2 0 1
3.D Tiron Nicoletta / Nguyen Thomas Szedenik Herbert / Stefan Stagl 21 19 21 7 0 0 2 0 1 0
Sieger: Hot Shots 9 5 4 2

Spiel Hot Shots Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Lysgaard Henrik Deusch Christian 15 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2.E van Linthoudt Ralph Aaron Jiang 21 18 21 11 0 0 2 0 1 0
3.E Tiron Nicoletta Truskaller Michael 21 16 21 12 0 0 2 0 1 0
1.D Lysgaard Henrik / Nguyen Trung Florian Haid / Richard Haubenwallner 21 12 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Nguyen Thomas / Nguyen Trung Florian Haid / Aaron Jiang 20 22 14 21 0 0 0 2 0 1
3.D Nguyen Thomas / Tiron Nicoletta Deusch Christian / Richard Haubenwallner 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Hot Shots 8 4 4 2

Spiel Schlägertrupp Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hofbauer Norbert Sreeder Badigam 20 22 16 21 0 0 0 2 0 1
2.E Nagl Kristof Fallmann Andreas 16 21 21 16 10 21 1 2 0 1
3.E Robert Schlenz Gruber Martin 19 21 21 18 21 17 2 1 1 0
1.D Sonja Reiterer / Ebert-Weglehner Roland Fallmann Andreas / Kriebernig Alexander 21 12 21 19 0 0 2 0 1 0
2.D Hofbauer Norbert / Nagl Kristof Gruber Martin / Schluschanek Manfred 21 12 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Nürnberger Thomas / Ebert-Weglehner Roland Gruber Elisabeth / Hofer Martin 21 10 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Schlägertrupp 9 5 4 2

Spiel Sigas Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hörmann Peter Hofbauer Norbert 21 9 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Ofner Christian Nagl Kristof 21 17 19 21 21 10 2 1 1 0
3.E Robert Weber Robert Schlenz 5 21 21 10 21 18 2 1 1 0
1.D Ofner Christian / Ofner Andrea Robert Schlenz / Sonja Reiterer 13 21 21 12 21 15 2 1 1 0
2.D Ofner Andrea / Robert Weber Nürnberger Thomas / Sonja Reiterer 21 15 24 22 0 0 2 0 1 0
3.D Kirchlechner Alexander / Hörmann Peter Nürnberger Thomas / Ebert-Weglehner Roland 15 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Sigas 10 5 5 1

Spiel Vienna Shuttlemasters Federsport 16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Deusch Christian Pehak Martin 21 0 21 0 0 0 2 0 1 0
2.E Florian Haid Ploiner Christoph 21 13 11 21 21 9 2 1 1 0
3.E Truskaller Michael Sigwald Christoph 21 17 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Florian Haid / Aaron Jiang Sigwald Christoph / Halb Walter 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
2.D Deusch Christian / Truskaller Michael Ploiner Christoph / Franek Andreas 21 18 21 23 21 16 2 1 1 0
3.D Richard Haubenwallner / Aaron Jiang Pehak Martin / Franek Andreas 13 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Vienna Shuttlemasters 10 4 5 1