Babolat-Cup Hauptbewerb

am 8. März 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Wintin Nanashi 2:4 6:10
Duracells Penguasaan 4:2 9:5
Cinghiali Bad-Mintons 5:1 11:3
federation Panasha 1:5 5:11
Duracells Young Guns 3:3 8:8
Bad-Mintons Panasha 1:5 2:11
Wintin federation 5:1 11:2
Cinghiali Nanashi 3:3 6:7
Young Guns Penguasaan 3:3 8:6

Spiel Wintin Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wu Emily Martin Berka * 14 21 26 24 22 20 2 1 1 0
2.E Rybska Veronika Peter Danecek 20 22 21 18 16 21 1 2 0 1
3.E Amar Gerhard Robert Kaiser 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1.D Wu Emily / Rybska Veronika Martin Berka * / Kainbacher Gerhard 17 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Georg WALTER / Swoboda Susanne Kainbacher Gerhard / Yukiko Sakabe 17 21 21 12 22 24 1 2 0 1
3.D Woletz Werner / Amar Gerhard Peter Danecek / Michael Smutny 19 21 21 15 21 16 2 1 1 0
Sieger: Nanashi 6 10 2 4

Spiel Duracells Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wess Daniel Marek Stefan 21 5 21 7 0 0 2 0 1 0
2.E Grasmück Philipp Toifl Alois 21 8 21 15 0 0 2 0 1 0
3.E Petschnek Peter Deusch Christian 22 24 12 21 0 0 0 2 0 1
1.D Rasmussen Kristian / Wess Daniel Marek Stefan / Wong Alexander 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
2.D Grasmück Philipp / Petschnek Peter Toifl Alois / Deusch Christian 21 17 16 21 21 15 2 1 1 0
3.D Rasmussen Kristian / Schaub Malou Wong Alexander / Vokroj Katharina 13 21 23 21 17 21 1 2 0 1
Sieger: Duracells 9 5 4 2

Spiel Cinghiali Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Fresser Alex Fallmann Andreas 17 21 21 15 21 18 2 1 1 0
2.E Geiss Andreas Christian Vasina 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
3.E Unger Joachim Christian Menzinger 21 9 21 13 0 0 2 0 1 0
1.D Svoboda Alex / Ebert-Weglehner Roland Fallmann Andreas / Günther Frank 17 21 21 15 16 21 1 2 0 1
2.D Geiss Andreas / Unger Joachim Jakob Eschwe / Günther Frank 21 15 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Ebert-Weglehner Roland / Humer Lisa Robert Mangst / Jakob Eschwe 21 18 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Cinghiali 11 3 5 1

Spiel federation Panasha 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Schneider Norbert Nahrebecki Dariusz 18 21 21 15 13 21 1 2 0 1
2.E Edgar Klammer Volk Gerhard 23 21 14 21 23 21 2 1 1 0
3.E Edlacher Tanja Zihao Zhai 16 21 21 16 15 21 1 2 0 1
1.D Bäuerle Regina / Schneider Norbert Nahrebecki Dariusz / Wu Kenny 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Tanczos Zoltan / Edgar Klammer Volk Gerhard / Wu Kenny 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Bäuerle Regina / Edlacher Tanja Sreeder Badigam / Zihao Zhai 21 15 10 21 12 21 1 2 0 1
Sieger: Panasha 5 11 1 5

Spiel Duracells Young Guns 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wess Daniel Stella Robert 21 19 15 21 11 21 1 2 0 1
2.E Grasmück Philipp Poetzelberger Werner 21 13 17 21 21 19 2 1 1 0
3.E Petschnek Peter Arcilia Dave 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Rasmussen Kristian / Wess Daniel Tao Michael / Sundara Jason 21 15 21 15 0 0 2 0 1 0
2.D Grasmück Philipp / Petschnek Peter Stella Robert / Sundara Jason 23 21 18 21 21 14 2 1 1 0
3.D Rasmussen Kristian / Schaub Malou Arcilia Dave / Poetzelberger Werner 15 21 21 12 13 21 1 2 0 1
Unentschieden 8 8 3 3

Spiel Bad-Mintons Panasha 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Fallmann Andreas Nahrebecki Dariusz 16 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.E Christian Vasina Volk Gerhard 19 21 21 10 21 11 2 1 1 0
3.E Günther Frank Zihao Zhai 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1.D Jakob Eschwe / Robert Mangst Nahrebecki Dariusz / Wu Kenny 9 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2.D Christian Menzinger / Fallmann Andreas Volk Gerhard / Wu Kenny 20 22 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Günther Frank / Christian Menzinger Sreeder Badigam / Zihao Zhai 17 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Panasha 2 11 1 5

Spiel Wintin federation 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wu Emily Schneider Norbert 21 6 21 10 0 0 2 0 1 0
2.E Rybska Veronika Edgar Klammer 21 10 21 16 0 0 2 0 1 0
3.E Woletz Werner Edlacher Tanja 13 21 21 7 19 21 1 2 0 1
1.D Wu Emily / Georg WALTER Tanczos Zoltan / Bäuerle Regina 21 2 21 5 0 0 2 0 1 0
2.D Swoboda Susanne / Georg WALTER Edgar Klammer / Edlacher Tanja 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Swoboda Susanne / Amar Gerhard Tanczos Zoltan / Schneider Norbert 21 11 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Wintin 11 2 5 1

Spiel Cinghiali Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Fresser Alex Martin Berka * 19 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E Genin Nicolas Peter Danecek 17 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.E Unger Joachim Robert Kaiser 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Genin Nicolas / Unger Joachim Martin Berka * / Yukiko Sakabe 21 17 17 21 22 20 2 1 1 0
2.D Ebert-Weglehner Roland / Svoboda Alex Kainbacher Gerhard / Michael Smutny 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Humer Lisa / Ebert-Weglehner Roland Robert Kaiser / Michael Smutny 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3

Spiel Young Guns Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Stella Robert Marek Stefan 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
2.E Poetzelberger Werner Toifl Alois 21 15 21 12 0 0 2 0 1 0
3.E Arcilia Dave Deusch Christian 21 11 18 21 19 21 1 2 0 1
1.D Stella Robert / Sundara Jason Wong Alexander / Toifl Alois 19 21 21 14 18 21 1 2 0 1
2.D Poetzelberger Werner / Arcilia Dave Wong Alexander / Vokroj Katharina 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.D Tao Michael / Sundara Jason Marek Stefan / Vokroj Katharina 21 18 21 12 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 8 6 3 3