Babolat-Cup Hauptbewerb

am 1. Februar 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Cinghiali Penguasaan 4:2 9:5
Young Guns Cinghiali 4:2 10:6
Duracells Bad-Mintons 4:2 9:6
Wintin federation 6:0 12:2
Wintin Duracells 2:4 6:8
federation Nanashi 1:5 3:11
Panasha Nanashi 5:1 10:4
Bad-Mintons Young Guns 0:6 1:12
Panasha Penguasaan 5:1 11:4


Spiel Cinghiali Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Geiss Andreas Koller Alexander 26 24 12 21 20 22 1 2 0 1
2.E Unger Joachim Szedenik Martina 21 17 25 23 0 0 2 0 1 0
3.E Svoboda Alex Deusch Christian 17 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1.D Bith Socheth / Ebert-Weglehner Roland Pucher Andreas / Deusch Christian 21 11 21 11 0 0 2 0 1 0
2.D Unger Joachim / Ebert-Weglehner Roland Pucher Andreas / Koller Alexander 21 11 18 21 21 18 2 1 1 0
3.D Svoboda Alex / Geiss Andreas Szedenik Martina / Pucher Andreas 21 18 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Cinghiali 9 5 4 2

Spiel Young Guns Cinghiali 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Xin Lü Geiss Andreas 13 21 21 16 21 5 2 1 1 0
2.E Xin Jin Unger Joachim 21 17 21 18 0 0 2 0 1 0
3.E Sattler Markus Svoboda Alex 21 16 16 21 21 4 2 1 1 0
1.D Sattler Markus / Tao Michael Bith Socheth / Ebert-Weglehner Roland 21 15 13 21 12 21 1 2 0 1
2.D Zhang Ronald / Sundara Jason Ebert-Weglehner Roland / Svoboda Michael 22 20 21 19 0 0 2 0 1 0
3.D Xin Lü / Sundara Jason Bith Socheth / Unger Joachim 19 21 21 4 19 21 1 2 0 1
Sieger: Young Guns 10 6 4 2

Spiel Duracells Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Petschnek Peter Fallmann Andreas 21 11 11 21 17 21 1 2 0 1
2.E Todt Peter Jakob Eschwe 16 21 21 13 21 18 2 1 1 0
3.E Schaub Malou Günther Frank 9 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1.D Grasmück Philipp / Petschnek Peter Robert Mangst / Günther Frank 21 19 21 11 0 0 2 0 1 0
2.D Steinbichler Karin / Grasmück Philipp Fallmann Andreas / Glock 23 21 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Schaub Malou / Steinbichler Karin Robert Mangst / Jakob Eschwe 22 24 21 15 21 16 2 1 1 0
Sieger: Duracells 9 6 4 2

Spiel Wintin federation 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Rybska Veronika Schneider Norbert 21 15 21 17 0 0 2 0 1 0
2.E Haslinger Philip Edgar Klammer 22 20 21 8 0 0 2 0 1 0
3.E Amar Gerhard Edlacher Tanja 21 14 20 22 21 17 2 1 1 0
1.D Georg WALTER / Haslinger Philip Edgar Klammer / Edlacher Tanja 21 12 18 21 21 16 2 1 1 0
2.D Amar Gerhard / Woletz Werner Schneider Norbert / Edgar Klammer 21 10 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Georg WALTER / Woletz Werner Bäuerle Regina / Schneider Norbert 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Wintin 12 2 6 0

Spiel Wintin Duracells 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Rybska Veronika Petschnek Peter 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.E Woletz Werner Todt Peter 21 17 21 23 14 21 1 2 0 1
3.E Amar Gerhard Schaub Malou 21 14 21 10 0 0 2 0 1 0
1.D Haslinger Philip / Georg WALTER Grasmück Philipp / Petschnek Peter 21 13 19 21 18 21 1 2 0 1
2.D Haslinger Philip / Rybska Veronika Steinbichler Karin / Grasmück Philipp 15 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.D Woletz Werner / Georg WALTER Schaub Malou / Steinbichler Karin 21 14 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Duracells 6 8 2 4

Spiel federation Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Schneider Norbert Martin Berka * 17 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.E Edgar Klammer Andreas Mandler 21 15 18 21 22 20 2 1 1 0
3.E Edlacher Tanja Peter Vostry 16 21 21 13 20 22 1 2 0 1
1.D Schneider Norbert / Karrer Martin Berka * / Yukiko Sakabe 7 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.D Bäuerle Tobias / Edlacher Tanja Peter Danecek / Robert Kaiser 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.D Bäuerle Tobias / Karrer Rudolf Leithner / Michael Smutny 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Nanashi 3 11 1 5

Spiel Panasha Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hoang Vinh Martin Berka * 12 21 21 12 22 20 2 1 1 0
2.E Nahrebecki Dariusz Peter Danecek 21 18 23 21 0 0 2 0 1 0
3.E Sreeder Badigam Peter Vostry 21 5 21 7 0 0 2 0 1 0
1.D Hoang Vinh / Nahrebecki Dariusz Peter Danecek / Robert Kaiser 19 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.D Li Kaiyue / Sreeder Badigam Robert Kaiser / Michael Smutny 21 19 15 21 21 18 2 1 1 0
3.D Li Kaiyue / Yao Chenhui Rudolf Leithner / Andreas Mandler 21 15 23 21 0 0 2 0 1 0
Sieger: Panasha 10 4 5 1

Spiel Bad-Mintons Young Guns 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Fallmann Andreas Xin Lü 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.E Jakob Eschwe Xin Jin 13 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.E Günther Frank Sattler Markus 19 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Robert Mangst / Günther Frank Xin Jin / Sundara Jason 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Fallmann Andreas / Glock Xin Lü / Zhang Ronald 17 21 24 26 0 0 0 2 0 1
3.D Robert Mangst / Jakob Eschwe Sundara Jason / Tao Michael 10 21 21 15 15 21 1 2 0 1
Sieger: Young Guns 1 12 0 6

Spiel Panasha Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nahrebecki Dariusz Koller Alexander 21 14 21 10 0 0 2 0 1 0
2.E Sreeder Badigam Szedenik Martina 21 16 21 15 0 0 2 0 1 0
3.E Li Kaiyue Deusch Christian 19 21 22 20 21 23 1 2 0 1
1.D Hoang Vinh / Nahrebecki Dariusz Koller Alexander / Pucher Andreas 21 13 19 21 21 11 2 1 1 0
2.D Hoang Vinh / Sreeder Badigam Pucher Andreas / Deusch Christian 22 20 20 22 21 18 2 1 1 0
3.D Li Kaiyue / Yao Chenhui Pucher Andreas / Szedenik Martina 21 14 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Panasha 11 4 5 1